Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

1914-1918

Slovenský historicky ústav * Historický odbor Matice slovenskej

Spolok Srbov na Slovensku, SPKD Prosvjeta, Rakusko

 

Vás pozýva

na diskusné stretnutie slovenských a srbských historikov,

ktoré sa uskutoční

14. novembra 2014

 o 18.00 hod. v Bratislave

 

Jozefínskej knižnici Matice slovenskej na Grösslingovej 23.

Diskusie na tému

Prvá svetová vojna a jej hodnotenia v historiografii

sa zúčastnia:

Prof. Dr. Mira Radojević, Filozofická fakulta, Belehradskej univerzity

akademik Ljubodrag Dimić, člen Výboru pre dejiny 20. storočia SANU (Srbskej akadémie vied)

Prof. Srdjan Mijalković z Viedne

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

PhDr. Anton Hrnko, CSc., Historický odbor Matice slovenskej

PhDr. Peter Mulík, PhDr., Slovenský historický ústav

Na konci podujatia hostia zo Srbska predstavia svoju knihu

 Srbsko vo Veľkej vojne 1914-1918

Kniha vyšla v srbskom a nemeckom jazyku.

PhDr. Peter Mulík, PhD. v. r.

riaditeľ Slovenského historické ústavu

Stane Ribić, v. r.

predseda Spolku Srbov na Slovensku