Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

ANESTÉZIA

BEZ HRANIC

Sekcia sestier pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti pri Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek pred skoro štyrma rokmi uzavrela bilaterálnu zmluvu so srbským profesijným združením sestier pracujúcich v anestézilógii o vzájomnej spolupráci, o vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní účasti  sestier na partnerských odborných podujatiach.

Na základe tejto zmluvy slovenské sestry sa s aktívnou i pasívnou účasťou zúčastnili medzinárodných konferencií a kongresov v Beograde, Divči Bare, Kragujevaci. Popri kongresovom programe mali možnosť v sprievode srbských hostiteĺov spoznať aj mesto Beograd, Valjevo, Kragujevac.

Od 7. do 11. 5. 2014 sa zúčastníme národného kongresu sestier vo Vrnjačke Banje.

Recipročne  srbské sestry sa na Slovensku zúčastnili kongresov v Ružomberku, Vysokých Tatrách, Nitre a teraz v júni prijali pozvanie do Popradu.

Samozrejme tiež s prehliadkou príslušných miest, regiónu.

Sme radi, že popri čerpaniu a odovzdávaniu odborných poznatkov, skúseností v ošetrovateĺstve môžeme prispieť aj k vzájomnému spoznávaniu a rozvíjaniu vzťahov medzi Srbmi a Slovákmi.

Mgr. Helena Gondárová-Vyhničková