Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

II. SIMULTÁNNA PARTIA V ŠACHU

II. simultánna partia v šachu

16.10.2010

 

     Spolok Srbov na Slovensku, neinvestičný fond Prameň nádeje n.f., v spolupráci so šachovým klubom ŠK Komplet Trnava – Modranka pod vedením p. Gajarského organizovali 16.oktobra 2010 o 14.30  v klubovni č. 2 v Mestskej športovej hale v Trnave II. simultánnu partiu v šachu. Pre ŠK bojovali p. Martin a Boris Jablonicky, Aleksander Lopatievov a František Jablonicky. V multi simultánke vyhralo mužtvo Šk  „Modranka“ s výsledkom 7,5 ku 2,5.

Úspešní hráči pre Spolok boli: Tomislav Stamenković, Dušan Vujić a Stane Ribič. Ceny pre víťazov udeľoval predseda Šachového klubu „Komplet“ Modranka, Július Gajarský