Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Ján Koniarek

 

Návrh na pamätnú tabuľu sochára Jána Koniareka

            Sochár Ján Koniarek (1878-1952) po štúdiách v Budapešti, Ríme a Mníchove odišiel v roku 1906 do Srbska. Najprv pôsobil ako stredoškolský profesor v Čačaku a neskôr v Belehrade. Svoje pôsobenie ukončil v súvislosti s vypuknutím 1. svetovej vojny. V čase pôsobenia v Beograde sa zúčastňoval na výtvarnom živote a vytvoril sochárske diela, ktoré vzbudzujú obdiv do dnešných dní. Keď Srbskému národu hrozila strata slobody zúčastnil sa bojov za slobodu.

Ján Koniarek (1878-1952)

            Na konferencii „Srbsko-slovenské vzťahy“, Trnava 4. okt. 2013,  dr. Bohumil Chmelík vo svojom príspevku  „Srbské obdobie sochára Jána Koniarka“ predniesol návrh, aby v roku 2014, v roku stého výročia ukončenia úspešného pôsobenia J. Koniarka v Srbsku bola v Beograde odhalená pamätná tabuľa a usporiadaná súborná výstava jeho diela.

            Pripomenul tiež zámer nakrútiť dokumentárny film o živote a diele umelca, ktorý režisérsky pripravuje Drahomil Šišovič. Značná časť filmového materiálu, aj zo srbského prostredia, je už nakrútená. Na ukončenie filmu autori hľadajú partnerov a sponzorov v Srbsku aj na Slovensku.

Ján Krstiteľ

            Tieto informácie boli predložené veľvyslancovi Srbského veľvyslanectva v Bratislave.

            Osobnosť Jána Koniarka je trvalou súčasťou slovensko-srbského kultúrneho pobratimstva. Dosvedčuje to spoločné srbsko-slovenské vydanie známky s reprezentačným dielom z belehradského obdobia „Hlava Jána Krstiteľa“ pri príležitosti 60. výročia úmrtia umelca.

Spoločné vydanie Srbsko - Slovensko: Ján Koniarek (1878 - 1952) FDC