Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

KALOKAGATIA 2012 – olympiáda detí a mládeže

P R O G R A M

 OLYMPIJSKÉHO DVOJTÝŽDŇA

v TRNAVE

11.6.                            Prevzatie POSOLSTVA OLYMPIJSKÉMU LONDÝNU

od Trenčianskeho olympijského klubu – Nové Mesto nad Váhom, 9.30 h 

14. – 28.6.                   Výstava „V DUCHU ŠPORTU A OLYMPIZMU“ – sprístupnenie

verejnosti – radnica mesta Trnava (západné krídlo). Slávnostné

otvorenie – 22.6. od 12.00 h.

14.- 15.6.                    GAUDEAMUS IGITUR  – olympiáda stredoškolákov  SR s medzinárodnou účasťou. Slávnostné otvorenie 14.6. o 19.30 h v Mestskej športovej hale Trnava.

V jeho programe.

14.6. – 11.00 h            „1000 x NIE DROGY“ – seminár pre pedagógov v  Divadle J. Palárika Trnava

18.6. – 10.00 h            Vedomostná súťaž o olympizme

19.6. – 16.00 h           Beh olympijského dňa – Trojičné námestie v  Trnave

21. – 22. 6.                  KALOKAGATIA 2012 – olympiáda detí a mládeže s medzinárodnou účasťou . Slávnostné otvorenie 21.6. o 19.30 h na Ttrojičnom námestí v Trnave.

V jeho programe:

 

21.6. – 14.00 h                        Vyhodnotenie Školskej CENY FAIR PLAY – radnica Mesta Trnava

21.6. – 16.00 h            Okrúhly stôl „ Kalokagatia na Slovensku“ – beseda priaznivcov školského športu a olympizmu – radnica Mesta Trnava (západné krídlo).