Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

KRÁLI SRBSKA 09. mája

Vážení,

Mám česť pozvať Vás na výstavu  „Králi Srbska“, originálnych maliarskych portrétov Milana Stojkova, ktorá bude otvorená dňa 9. mája 2013 o 17,00 hod. v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre.

Týto štrnásti králi písali históriu Srbska: Stefan, Petar, cár Dušan a Uroš…Na obrazoch sú popri portrétoch aj arhitektonické stavby, ktoré označili panovanie a donačnú činnosť kráľov Srbska.

S úctou,

Radmila Hrustanović

veľvyslankyňa

Dear Sirs/Madams,

I have the honour to invite you to the Exhibition “The Kings of Serbia”, the original artistic portraits of Milan Stojkov, which will be held on May 9th 2013 at 17:00 h at Malokarpatske osvetove stredisko in Modra.

These fourteen kings wrote history of Serbia: Stephen, Peter, Emperor Dušan and Uroš…On the paintings, beside portraits, there are also the architectural constructions which marked reign and endowment of Serbian Kings.     

Sincerely,

Radmila Hrustanović

Ambassador