Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

NÁRODNOSTNÝ MAGAZÍN – tradície

Národnostný magazín STV 2

 

Srbský národnostný magazín

vysielanie : 15.2.2011, 16.2.2011 – STV 2

dĺžka : 26 minút

realizačný team :

námet, scenár : Olga Sedrovičová

odborná spolupráca : Rastislav Popović, Mihály Mácza, Ľudovít Gráfel

kamera : Ladislav Csiky

strih : Jana Frivalská

zvukový majster : Peter Gajdoš

produkcia : Slobodan Bengin, Viola Oceliaková

réžia : Pavol Štec

šéfredaktorka : Ľuba Koľová

lokality snímania : Komárno, Košice, Szentendre /Maďarsko/

obsah : 

  1. história Srbov na Slovensku – prínos Srbov pre dejiny a kultúru Slovenska :/príchod Srbov na Slovensko, úloha Srbov v protitureckej obrane, význam Srbov v rozvoji miest juhozápadného Slovenska /Komárno, Nové Zámky a pod./, participácia Srbov v protinapoleonských vojnách a pod.
  2. súčasnosť Srbov na Slovensku /profil a aktivity Srbov v súčasnosti/
  3. tradície Srbov – Krsna Slava  /história Krsnej Slavy, liturgický obsah Krsnej Slavy, obrad slávenia Krsnej Slavy v minulosti a súčasnosti/

link na Národnostný magazín srbský – videoarchív STV :

http://www.stv.sk/online/archiv/narodnostny-magazin?date=2011-02-15&id=44201