Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Spolok novinárov Vojvodiny

 

Cena Spolku novinárov Vojvodiny aj v rukách Dr. Nebojšu Kuzmanovića

V priestoroch Múzea Vojvodiny dnes udelili ceny Spolku novinárov Vojvodiny. Cenu Dimitrija Frušića udelili Dr. Nebojšovi Kuzmanovićovi, ktorý sa už roky zaoberá aj prieskumom srbsko-slovenských kultúrnych a literárnych vzťahov. Dr. Kuzmanović túto cenu dostal za seriál novinových článkov o významných spoluobčanoch v Báčskopalanskom týždenníku (Bačkopalanački nedeljnik) a za texty o srbských väzňoch v Haagu, ktoré vyšli v časopise Zbilja, ako aj za knihu Srpska književna logorologija.

Nebojša Kuzmanović sa narodil 10. októbra 1962 v Gradačci (Bosna a Hercegovina). Vysokoškolský diplom získal na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Pracoval v televízii a v Rádiu Nový Sad, bol redaktorom časopisov KrovoviPisac a Adresa. V roku 1994 založil vydavateľstvoIstočnik, ktorý viedol do roku 1998. O rok neskoršie ho zvolili za zodpovedného redaktora Literárneho klubu DIS v Báčskej Palanke. V roku 2001 založil časopis pre kultúru, literatúru a umenie Sunčanik a od roku 2003 je zodpovedným redaktorom aj Spoločnosti pre vedu a tvorivosť Logos.

V roku 2009  obhájil dizertačnú prácu pod názvom Srbsko-slovenské literárne a kultúry vzťahy v romantizme a získal titul doktor literárnych vied.

Jeho práce boli uverejnené aj v časopise Nový životNový deňKultúraSlovenské národné novinySlavica Slovaca a Slovensko.

Od roku 1995 je členom Spolku spisovateľov Vojvodiny a od roku 2002 je členom Matice srbskej a Matice slovenskej. V roku 2012 ho zvolili za prvého predsedu Spolku členov Matice srbskej v Báčskej Palanke.