Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Srbskí spisovatelia

 

Srbskí spisovatelia prvý raz navštívili cez víkend Trnavu

Text: Jaroslav Lieskovský

Foto: Slobodan Marković

Spolok Srbov na Slovensku, ktorý vedie Stane Ribič, pozval na svoju výročnú konferenciu aj päťčlennú delegáciu srbských spisovateľov. Tvorili ju: Slobodan Markovič, Želka Krnač-Mitrovič, Voja Veselinovič, Slaviča Kalimančevič a Zorica Čirakovič.

Srbskí spisovatelia prvý raz navštívili cez víkend Trnavu

Účastníci milého večera v trnavskej Knižnici Juraja Fándlyho. 

Iniciátorom tejto myšlienky bol práve trnavský predseda aktívneho spolku.
Išlo o prvú návštevu autorov poézie a prózy zo Srbska v Trnavskom kraji. Podľa obojstranne priaznivých ohlasov nie o poslednú.
Súčasťou pestrého programu bola návšteva Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

V príjemnom prostredí tejto inštitúcie, ktorá je známa častými spoločenskými aktivitami na poli literárnych kontaktov, privítala hostí zástupkyňa riaditeľky Benjamína Jakubáčová, spolu s pracovníčkou knižnice Alenou Beňovou.
Trnavských literátov zastupovali: Zlata Matláková, Karol Bodorik, Margita Kániková, Margareta Partelová, Jaroslav Lieskovský, Edita Striežencová a Pavol Tomašovič.
„Tešíme sa takejto vzácnej zahraničnej návšteve. Radi privítame pokračovanie priateľských kontaktov medzi našimi a srbskými spisovateľmi,“ uviedla B. Jakubáčová.
Niektorí autori spestrili sympatickú posiedku prednesom ukážok zo svojich diel. Jazyková bariéra nebola žiadnou prekážkou.
„Náš spolok hodlá vydať prvú spoločnú knižku autorov oboch krajín, do ktorej zaradíme poéziu i prózu v slovenčine aj srbštine. Tiež by sme chceli realizovať vycestovanie literátov z Trnavy a okolia na pracovnú návštevu ich srbských kolegov,” dodal S. Ribič.