Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Veľký Meder – pomen

Veľký Meder

 19.06.2010

 

Jeden od najviac uznaných sviatkov u Srbov je Vidovdan. Po Gregoriánskom kalendári sa oslavuje 15.06 a po Juliánskom 28.06. Je to vždy toho dňa, v nezávislosti akí je deň v týždni. Ten deň je viazaný za Kosovski boj, ktorí sa stal 1389 roka a kde je život stratil i knieža Lazár.

Na základe návrhu Bojana Radovanoviča, člena nášho Spolku, sme sa rozhodli aby sme dňa 19.06.2010 navštívili cintorín v Meste Veľký Meder, aby sme položili vence obetami z I. Svetovej vojne. Na cintoríne v Veľkom Mederi je pochovano cez 5500 Srba, hrdinovia a mučenici ktorí sú dali svoje živote pre našu budúcnosť.

Pomení sa zúčastnili: Primátor Veľkého Mederu, p. Ladislav Rudický, Stane Ribič sa manželkou Anicom, Nedeljko Kljajić sa manželkou Katarinom, Bojan Radovanovič, Tomislav Stamenković, Irina Bednarová, Joca Simeunović i Aleksandar – Kliment Ejdeling.

Otec Srdjan Jablanović, protojerej Cirkevne obce knieža Lazár z Prahe sa pomodlil za duše obeti. Po ukončeniu modlitieb sme zapálili sviečky v Kaplnke ktorá sa nachádza na samom cintorínu.

Na pozvanie p. Rudickeho sme išli na obed kde sme pri neformálnom rozhovore, prišli na nove mišlienki ktoré sa tikajú udržovaniu cintorína. Samozrejme, tie idey sa môžu realizovať len v spolupráci veľvyslanectva, Mesta Veľký Meder a kompetentných inštitúcia zo Srbska i Slovenska.

V rámci toho som pripravil navrch ako si predstavujem že bi ten komplex mal vyzerať. Mi ako Spolok Srbov sa môžme a chceme zapojiť do realizácie toho návrhu, finančne, a pracom .