Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

VEĽKÝ TABMURÁŠSKY ORCHESTER

PROGRAM –  KONCERT

BRATISLAVA 17.10.2014.

začiatok 18.00

  Vstupné zahlásenie

~prvá časť koncertu – inštrumentálna hudba

VEĽKÝ TABMURÁŠSKY ORCHESTER

I – zahlásenie – moderátor

1)     Romansa ~ T. Andrašovan – Čajkovski

2)     Humoreska  ~ T. Andrašovan-A. Dvoržak

3)     Prvý valčík ~ T. Andraš

   II – zahlásenie – moderátor

4)     Sve dok je tvog blagog oka

5)     Divno miri lipin cvet

6)     Prolaze noći mučim se ja /Prolaze noťi mučim se ja/

7)     Neven kolo

8)     Sitno banatsko kolo

9)     Sašino kolo

10) Dunda kolo

~druhá časť koncertu –tradičná  vokálna hudba

VEĽKÝ TAMBURÁŠSKY ORCHESTER A  MILAN PRUNIĆ

III – zahlásenie – moderátor

11) Po gradini

12) Žabaljka /Žabaľka/

13) Varala me jedna cura mala

14) Beli jorgovan

15) Kad bi moja bila

IV – zahlásenie – moderátor

16) Zavejan je put za salaš moj

17) Divan je kićeni Srem / Divan je kiťeni Srem /

18) Kreće se lađa francuska /Kreťe se laďa francuska/

19) Dobro jutro Vojvodino

V – zahlásenie – moderátor

20) Duni vetre sa banatske strane

21) Pod Kikindom zeleni se trava

22) Ej Lili, Lili pače moje malo

23) Četir konja debela / Četir koňa debela/

          Tretia časť koncertu – operetná a evergrin vokálna hudba

 

VEĽKÝ TAMBURÁŠSKY ORCHESTER A SAŠA PETROVIĆ/Petroviť/

VI – zahlásenie – moderátor

24) Besame mucho

25) Maria of my soul

26) Parla piu piano

27) Funiculi – funicula

28) Violinista na krovu

VII – zahlásenie – moderátor

29) Kad imaš druga

30) Čamac na tisi

31) Mala tema iz Srema

32) Repul o szan

33) Vilo moja

VIII – odhláška – moderátor

 

Instead of having everything printed in precisely the same color

There are three types of research paper writing, you should be able to

Keep these tips affordable-papers.net in mind and you’ll be able to write a excellent research paper.

perform well.

and style, you can offer a customized strategy.