Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

Srbska party

NEZABUDNITE – ZÁBAVA BUDE VYNIKAJÚCA

september 2015

Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno – informačné centrum v priebehu septembra 2015 organizujú niekoľko podujatí, na ktoré Vás srdečne pozývame. Veríme, že si z tohto množstva aktivít vyberiete niečo, čo Vás bude zaujímať, a nás poctíte svojou prítomnosťou.

Program:

10. september 2015 – 10.00 h

Medzinárodná konferencia Srbov podunajských zemí a hostí sa uskutoční v kultúrnom centre v malej kongresnej sále (Stredisko SÚZA, Drotárska cesta 4748/46). Konferenciu otvorí veľvyslanec Srbskej republiky v Slovenskej republike p. Šani Dermaku o 10.00 h.

 

Účastníci konferencie si mohli vybrať jednu zo štyroch tém, alebo mohli v svojej práci spracovať všetky štyri témy.

 

Témy konferencie:

  1. Aktuálne problémy Srbov v krajinách, v ktorých žuíjú
  2. Strácanie národnostnej identity Srbov vo svete ako dôsledok asimilácie a integrácie.
  3. Spolupráca s Maticou (kritický pohľad s návrhmi riešení pre lepšiu spoluprácu
  4. Vzájomná spolupráca organizácii združujúcich Srbov vo svete

 10 september – 18.00 h 

Prezentácia piatich publikácii, ktoré doteraz vydal Spolok Srbov na Slovensku a Srbské kultúrno – informačné centrum, uskutoční v priestoroch Strediska SÚZA v malej kongresovej sále. Milovníci kníh si tak budú môcť odniesť niektorú z publikácii ako pozornosť týchto organizácii.

10. septembra – 19.00 h

IV. Festival srbského dokumentárneho filmu sa taktiež uskutoční v priestoroch Strediska SÚZA v malej kongresovej sále. Premiérové premietanie filmu (ne)ZABUDNUTÍ nás vráti do minulosti, nie tak dávnej, ale za to veľmi bolestivej pre srbský národ. Príbeh o 6 tisíc vojakoch, Srboch, pochovaných na vojenskom cintoríne vo Veľkom Mederi nenechá nikoho chladným. Pozrime sa na film spolu a zachráňme duše našich predkov, aby nepadli do zabudnutia.

 

11. septembra – 10.00 h

Podpisovanie Deklarácie o strategickom partnerstve medzi organizáciami združujúcimi príslušníkov srbskej menšiny sa uskutoční na lodi „Martin“, ktorá svoju plavbu začína v prístave v Bratislave a plaví sa k Devínu a späť. Na lodi účastníci konferencie sformulujú závery a pristúpia k podpisu deklarácie o spolupráci. V rámci plavby sa uskutoční koncert Veľkého národného orchestru AKUD Sonja Marinković z Nového Sadu.

 

11. septembra – 18.00 h

V priestoroch Veľvyslanectva Srbskej republiky v Slovenskej republike sa uskutoční výstava fotografií Milivoje Miše Josića pod názvom „Život“. Návštevníci výstavy budú môcť zároveň obdivovať sochy nášho sochára Stojadina Cvetkovića. Súčasne bude prebiehať výstava Milana Timotića „Hilandar – Maják Svätého Sávu“ Toto podujatie svojím vystúpením oživí Veľký národný orchester AKUD Sonja Marinković.

 

Dúfame, že Vás niektoré z avizovaných podujatí zaujali a rozhodnete sa ich navštíviť. Povedzte o nich aj svojim známym. Budeme sa na Vás tešiť.

Pozvánka

 

  VEĽVYSLANECTVO SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

  SRBSKÉ KULTÚRNE – INFORMAČNE CENTRUM    

SPOLOK SRBOV NA SLOVENSKU

 

   Vás srdečne pozývajú na slávnostné odhaľovanie pamätne tabule ktoré sa uskutoční

27. apríla 2015 /pondelok/Trnave na ul. Štefánikova č. 10

so začiatkom o 12:00 h.

 

pred slávnostným odhalením sa bude konať liturgia v pravoslávnom hráme na ul. Sladovnícka 31 o 10:00 h.

 

Realizované s finančnou podporou: Úradu vlády Slovenskej republiky Program KNM 2014

A Úrad pre spoluprácu s diaspórou a Srbmi v regióne Ministerstva zahraničných vecí Srbskej republiky

SRB-BA PARTY

1914-1918

Slovenský historicky ústav * Historický odbor Matice slovenskej

Spolok Srbov na Slovensku, SPKD Prosvjeta, Rakusko

 

Vás pozýva

na diskusné stretnutie slovenských a srbských historikov,

ktoré sa uskutoční

14. novembra 2014

 o 18.00 hod. v Bratislave

 

Jozefínskej knižnici Matice slovenskej na Grösslingovej 23.

Diskusie na tému

Prvá svetová vojna a jej hodnotenia v historiografii

sa zúčastnia:

Prof. Dr. Mira Radojević, Filozofická fakulta, Belehradskej univerzity

akademik Ljubodrag Dimić, člen Výboru pre dejiny 20. storočia SANU (Srbskej akadémie vied)

Prof. Srdjan Mijalković z Viedne

Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave

PhDr. Anton Hrnko, CSc., Historický odbor Matice slovenskej

PhDr. Peter Mulík, PhDr., Slovenský historický ústav

Na konci podujatia hostia zo Srbska predstavia svoju knihu

 Srbsko vo Veľkej vojne 1914-1918

Kniha vyšla v srbskom a nemeckom jazyku.

PhDr. Peter Mulík, PhD. v. r.

riaditeľ Slovenského historické ústavu

Stane Ribić, v. r.

predseda Spolku Srbov na Slovensku

VEĽKÝ TABMURÁŠSKY ORCHESTER

PROGRAM –  KONCERT

BRATISLAVA 17.10.2014.

začiatok 18.00

  Vstupné zahlásenie

~prvá časť koncertu – inštrumentálna hudba

VEĽKÝ TABMURÁŠSKY ORCHESTER

I – zahlásenie – moderátor

1)     Romansa ~ T. Andrašovan – Čajkovski

2)     Humoreska  ~ T. Andrašovan-A. Dvoržak

3)     Prvý valčík ~ T. Andraš

   II – zahlásenie – moderátor

4)     Sve dok je tvog blagog oka

5)     Divno miri lipin cvet

6)     Prolaze noći mučim se ja /Prolaze noťi mučim se ja/

7)     Neven kolo

8)     Sitno banatsko kolo

9)     Sašino kolo

10) Dunda kolo

~druhá časť koncertu –tradičná  vokálna hudba

VEĽKÝ TAMBURÁŠSKY ORCHESTER A  MILAN PRUNIĆ

III – zahlásenie – moderátor

11) Po gradini

12) Žabaljka /Žabaľka/

13) Varala me jedna cura mala

14) Beli jorgovan

15) Kad bi moja bila

IV – zahlásenie – moderátor

16) Zavejan je put za salaš moj

17) Divan je kićeni Srem / Divan je kiťeni Srem /

18) Kreće se lađa francuska /Kreťe se laďa francuska/

19) Dobro jutro Vojvodino

V – zahlásenie – moderátor

20) Duni vetre sa banatske strane

21) Pod Kikindom zeleni se trava

22) Ej Lili, Lili pače moje malo

23) Četir konja debela / Četir koňa debela/

          Tretia časť koncertu – operetná a evergrin vokálna hudba

 

VEĽKÝ TAMBURÁŠSKY ORCHESTER A SAŠA PETROVIĆ/Petroviť/

VI – zahlásenie – moderátor

24) Besame mucho

25) Maria of my soul

26) Parla piu piano

27) Funiculi – funicula

28) Violinista na krovu

VII – zahlásenie – moderátor

29) Kad imaš druga

30) Čamac na tisi

31) Mala tema iz Srema

32) Repul o szan

33) Vilo moja

VIII – odhláška – moderátor

 

Instead of having everything printed in precisely the same color

There are three types of research paper writing, you should be able to

Keep these tips affordable-papers.net in mind and you’ll be able to write a excellent research paper.

perform well.

and style, you can offer a customized strategy.

Festival srbského dokumentárneho filmu

pozvanka film 27-10

PARTY

SPOJ

 

VEĽVYSLANECTVO SRBSKEJ REPUBLIKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE        

  SPOLOK SRBOV NA SLOVENSKU

 

Vás srdečne pozývajú na podujatie s názvom

                                 SPOJ

Výstava o bombardovaní Srbska, 15 výročie

Autor výstavy: Stane Ribič

Autor fotografií: Martin Candir

 

Výstava sôch akademického sochára  Stojadina Cvetkovića

 

Výstava ľudových krojov zo Srbska

ktoré sa uskutoční 10. apríla 2014 /štvrtok/Kaštieli Mojmírove so začiatkom o 17:00 h

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky Program KNM 2014                                                     

After you examine your paper, be certain that you are happy with the

As soon as you’ve discovered one that is willing to supply you https://www.affordable-papers.net/ with the best possible service, make sure that you follow along with them.

outcome.

KOSOVSKI POGROM

 

 

Esteemed Sir/Madame

On the occasion of the 10th anniversary of the March pogrom in Kosovo and Metohija

the Embassy of the Republic of Serbia invites  at commemorative event

“ POGROM IN KOSOVO AND METOHIJA – NEVER MORE“

on Wednesday, March 26th 2014 at 18:00 p.m. at Zichyho palác, Venturska Street No. 9 , Bratislava – Staré mesto

Two short documentaries will be shown. More information  regarding the Pogrom  can be found on the following websites:

www.kim.gov.rs/en/

www.spc.rs

 

The Embassy of the Republic of Serbia

Bratislava

 March,  17th 2014.