Plánované akcie

Srbsko

Slovensko

Srbské noviny

Internetové noviny

Srbské rádiá

Venujte 2% z dane

Prameň nádeje

Srbské centrum

Novinky
 

SPOLOČNÉ SLOVENSKO – SRBSKÉ VYDANIE ZNÁMKY

Známka „Ján Koniarek Hlava Jána Krstiteľa“ – spoločné slovensko – srbské vydanie známky

 

Významným počinom v udržiavaní bratských slovensko-srbských vzťahov je spoločné vydanie známky s dielom akademického sochára Jána Koniarka Hlava Jána Krstiteľa (v hodnote 1,20 Eura). Inaugurácia slovenskej známky sa konala 13. apríla v Galérii Jána Koniarka v Trnave, v prostredí medzi sochárskymi dielami umelca. Slávnostný príhovor predniesla Radimila Hrustanovič, veľvyslankyňa Srbskej republiky na Slovensku. Životné osudy a dielo Jána Koniarka so zameraním na jeho úspešné pôsobenie v Srbsku priblížil prof. Bohumil Chmelík, poslanec Trnavského samosprávneho kraja a predseda občianskeho združenia Trnavské fórum ´89.

Sochár Ján Koniarek (1878 Voderady – 1952 Trnava) po štúdiách v Budapešti, Ríme a Mníchove v roku 1896 odišiel do Srbska, kde pôsobil ako pedagóg a umelec do roku 1914. Jeho dielo sa stalo súčasťou srbského výtvarného umenia, – podpisoval sa Jovan Konjarik, a srbský historik umenia Uglješa Rajčevič hovorí „o šľachetnom posrbštení“ Jána Koniarka. V Srbsku vznikla busta Hlava Jána Krstiteľa, vystavovaná aj pod názvom Hlásateľ, a preto sa stala vhodnou témou pre srbské a slovenské vydanie známky pri príležitosti 60. výročia úmrtia umelca. Obálka prvého dňa znázorňuje aj ďalšie diela: Pomník padlých v I. svetovej vojne v Trnave, reliéf Pro patria a náhrobník Gea.

Od roku 1918 pôsobil Ján Koniarek na Slovensku, žil v Trnave. Stal sa zakladateľom moderného slovenského sochárstva.

Bohumil Chmelík